M. Fatih Çıtlak – Esmâü’l Hüsna (Official Audio)

M. Fatih Çıtlak - Esmâü'l Hüsna (Official Audio)

M. Fatih Çıtlak’ın, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan "Esmâü’l Hüsna" isimli dünya müzik türündeki şarkısı Avrupa Müzik kanalında!

En yeni şarkılardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.
Kanala Abone Olmak için: https://bit.ly/AvrupaMuzik

Beste: M. Fatih Çıtlak
Söz: Anonim
Düzenleme, Prodüksiyon: M. Fatih Çıtlak

Stüdyo: Palet Sanat
Kayıt, Mit, Mastering: Yiğitcan Ihlamur (İstanbul, 2024)
Solist: M. Fatih Çıtlak
Vokal: Harun Cura, Eray Cinpir, Fırat Özkan
Bendir, Daire, Arbane: Oray Yay

İslam medeniyetinin en güzel haliyle ve nuruyla kuşattığı, ilk vahyin nurlarının parıldadığı o günden şu zamana kadar Esmaü’l-Hüsna hep inananların duası, zikri ve ahlakı olmuştur. Bu sebeple Esmaü’l-Hüsna’yı okumak, ezberlemek, dualarda zikretmek; dindarlığın tabi bir hali olmakla beraber hayatı, madde ve manayı anlayarak, ahlak ve davranışlarımıza da yön vermiştir.
Bizler bu albümde Esmaü’l-Hüsna’nın ezberlenmesini, bu güzel isimlerin manası üzerinde düşünülmesini aynı zamanda Cenab-ı Hakk’a duada bulunulmasını arzuladık. Dolayısıyla akışını, musiki bestesini de bunları gözeterek yapmaya gayret ettik.
Ayrıca bu eseri dinlerken Anadolu, Balkanlar, Doğu, Batı, Türki cumhuriyetlerdeki nağmeler, Mısır, Suriye, Irak, Filistin ve tabii ki genel olarak Hicaz topraklarının zevkinin İstanbul semalarından yankılandığını hissedeceksiniz. İnşallah eserin oluşumundaki bu niyetimiz Cenab-ı Hakk’ın muvaffakiyetiyle rızaya uygun hedefe ulaşır.
Albümün oluşmasında emek veren tüm arkadaşlarıma ve teşvik ve gayretlerinden dolayı Cengiz Erdem ve Avrupa Müzik ailesine şükranlarımı arz ederim. Allah Teala dinleyen, emek veren hepimize rıza ve merhametiyle muamele eylesin.

Lyrics:
Allāhümme Yâ Settâru, Yâ ‘Azîzü, Yâ Cebbâru
Fa’fû’annâ Yâ Kerîmü, vağfirlenâ Yâ Ğaffâru
er-Raḥmânü, er-Raḥîmü, el-Melîku, el-Kuddûsu
es-Selâmu, el-Mü’mînu, el-Müheymînu, el-‘Azîzü
Allāhümme Yâ Settâru, Yâ ‘Azîzü, Yâ Cebbâru
Fa’fû’annâ Yâ Kerîmü, vağfirlenâ Yâ Ğaffâru
el-Cebbâru, el-Mütekebbir, el-Ḫāliku, el-Bârî
el-Musavviru, el-Ğaffâru, el-Ḳahhâru, el-Vehhâb
er-Rezzâḳu, el-Fettâḥu, el-‘Âlîmu, el-Ḳābiż
el-Bâsiṭu, el-Ḫâfiḍu, er-Râfi’u, el-Mu’izz
İrḥam Ḥâlî Yâ Müte’âlî vağfir ẕenbî Yâ Mütecellî
İrḥam Ḥâlî Yâ Müte’âlî vağfir ẕenbî Yâ Mütecellî
el-Muẕillu, es-Semî’u, el-Basîru, el-Ḥakem
el-‘Adlu, el-Lâṭīfu, el-Ḫabîru, el-Ḥâlim
el-‘Âẓîmu, el-Ğafûru, eş-Şekûru, el-‘Alîyy
el-Kebîru, el-Ḥâfiẓu, el-Muḳîtu, el-Ḥasîb
Allāhümme Yâ Settâru, Yâ ‘Azîzü, Yâ Cebbâru
Fa’fû’annâ Yâ Kerîmü, vağfirlenâ Yâ Ğaffâru
el-Celîlu, el-Kerîmu, er-Raḳîbü, el-Mücîb
el-Vâsi’u, el-Ḥakîmu, el-Vedûdu, el-Mecîd
el-Bâ’isu, eş-Şehîd, el-Ḥaḳḳu, el-Vekîl
el-Ḳaviyyu, el-Metînu, el-Veliyyu, el-Ḥamîd
Allāhümme Yâ Settâru, Yâ ‘Azîzü, Yâ Cebbâru
Fa’fû’annâ Yâ Kerîmü, vağfirlenâ Yâ Ğaffâru
el-Muḥṣî, el-Mübdi’u, el-Mu’îdu, el-Muḥyî
el-Mümîtu, el-Ḥayyu, el-Ḳayyūmu, el-Vâcid
el-Mâcidu, el-Vâḥid, el-Eḥadu, es-Ṣamed
el-Ḳādiru, el-Muḳtedir, el-Muḳaddimu’l-Mu’aḫḫir (el-Muḳaddim, el-Mu’aḫḫir)
İrḥam Ḥâlî Yâ Müte’âlî vağfir ẕenbî Yâ Mütecellî
İrḥam Ḥâlî Yâ Müte’âlî vağfir ẕenbî Yâ Mütecellî
el-Evvel, el-Âḫir, eẓ-Ẓâhir, el-Bâṭin
el-Vâlî, el-Müte’âl, el-Berru, et-Tevvâb
el-Müntaḳim, el-‘Afuvv, er-Raûf
Mâlikü’l-Mülk, Ẕü’l-Celâli ve’l-İkram
"Allāhümme Yâ Muḥavvile’l-ḥavli ve’l-aḥvâl
Ḥavvi’l-ḥâlenâ ilâ aḥseni’l-ḥâl
Taḳabbe’l-duâ enâ bi-ḥurmeti esmâike’l-ḥusnâ
Meded Yâ Erḥame’r-râḥimîn"
el-Muḳsiṭu, el-Câmî’, el-Ğaniyyu, el-Muğnî
el-Mâni’u, eḍ-Ḍârru, en-Nâfi’u, en-Nûr
el-Hâdî, el-Bedî’u, el-Bâḳī, el-Vâris
er-Reşîdu, es-Ṣabûr, Yâ Allāh, Yâ Allāh
İrḥam Ḥâlî Yâ Müte’âlî vağfir ẕenbî Yâ Mütecellî
İrḥam Ḥâlî Yâ Müte’âlî vağfir ẕenbî Yâ Mütecell

Bizi Takip Etmek için:
Instagram: https://www.instagram.com/avrupamuzik
TikTok. https://www.tiktok.com/@avrupamuzik
X: https://x.com/avrupamuzik
Facebook: https://www.facebook.com/AvrupaMuzik

#Esmâü’lHüsna #M.Fatih Çıtlak #AvrupaMüzik